Bàn Phím Vui sinh ra với sứ mệnh gì?

Một hành trình xây dựng cộng đồng bàn phím cơ. Kết nối những con người có chung niềm đamg mê về công nghệ 

TRONG VÔ VÀN NHỮNG THÔNG TIN NGOÀI KIA, CẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀN PHÍM VUI

TẬP THỂ BÀN PHÍM VUI